My (com)passion

We are energy. Everything is energy. Nothing is fixed, everything is changeable and can be influenced. Everything is potentially available, but our view can be limited. We are connected in energy. Changes and trends often occur simultaneously in different places in the world. We can feel (in) situations and people. We suddenly have an idea or a solution to a problem. Through meditation, we can create space and stillness and focus our attention to open more to our innovative and self-healing power in order to come closer to our creativity and manifesting potential in any field. Physically, spiritually, for ourselves, and for the world.

I work with the potential of energy to guide, explore and transform personal, collective and work-related issues in those areas where the subconscious can provide new insights, answers, and possibilities for innovation and expression. I use meditation, presencing, witnessing and systemic constellations, to unveil your potential future. I feel connected to people who want to introduce more consciousness into the world. My target group is diverse and art has a special place in this.

Art is creation and communication. Art materializes beauty and feelings. Art has the power to transmit and the potential to digest. Art is condensed energy and can contribute to change. That’s why I initiate conscious creative and innovation trajectories and art projects.

When you change yourself, you change the world.

I am an oracle foto

Wij zijn energie. Alles is energie. Niets ligt vast, alles is veranderbaar en beïnvloedbaar. In potentie is alles aanwezig, alleen is ons zicht soms beperkt. In energie zijn we met elkaar verbonden. Veranderingen en trends vinden vaak op verschillende plekken in de wereld tegelijkertijd plaats. We kunnen situaties en mensen (in)voelen. We hebben opeens een idee of een oplossing voor een probleem. We kunnen door meditatie ruimte en stilte creëren en onze aandacht richten waardoor we ons openen voor ons innovatieve en zelf-helende vermogen om onze zichtbaarheid, flexibiliteit en creativiteit te versterken.

Ik werk met de potentie van energie bij het ontdekken en versterken van jouw potentie om je op jouw manier te laten zien. Samen onderzoeken we persoonlijke, collectieve en werk-gerelateerde issues – vaak in het onderbewuste –  daar waar het ongeziene, nieuwe inzichten, antwoorden en mogelijkheden voor je kunnen openbaren.  Ik combineer  meditatie, presencing, witnessing en systemische opstellingen en voel me verbonden met mensen die meer bewustzijn in de wereld willen brengen. Mijn doelgroep is divers en kunst heeft hierin een speciaal plekje.

Kunst is creatie en communicatie. Kunst drukt schoonheid en gevoelens uit in materie. Kunst heeft de kracht om iets over te dragen en de potentie om iets te verwerken. Kunst is gecondenseerde energie en kan bijdragen aan verandering. Daarom initieer ik bewuste creatieve en innovatie trajecten en kunstprojecten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close