My (com)passion

We are energy. Everything is energy. Nothing is fixed, everything is changeable and can be influenced. Everything is potentially present, but we don’t see it yet. We are connected in energy. Changes and trends often occur simultaneously in different places in the world. We can feel (in) situations and people. We suddenly have an idea or a solution to a problem. Through meditation we can create space and stillness and focus our attention to open more to our innovative and self-healing power and creativity. Physically, spiritually, for ourselves, and for the world.

I work with the potential of energy to guide and explore personal, collective and work-related questions and development processes in those areas where the subconscious can provide new insights, answers and possibilities for innovation. I use meditation and systemic constellations, to open up the potential future from unconscious layers.

Art is creation and communication. Art materializes beauty, feelings and explorations. Art has the power to transmit and the potential to digest. Art is condensed energy and can contribute to change. That’s why I work with conscious creative and innovation trajectories and why I initiate art projects.

When you change yourself, you change the world.

I am an oracle foto

Wij zijn energie. Alles is energie. Niets ligt vast, alles is veranderbaar en beïnvloedbaar. In potentie is alles aanwezig, alleen zien we het nog niet. In energie zijn we met elkaar verbonden. Veranderingen en trends vinden vaak op verschillende plekken in de wereld tegelijkertijd plaats. We kunnen situaties en mensen (in)voelen. We hebben opeens een idee of een oplossing voor een probleem. We kunnen door meditatie ruimte en stilte creëren en onze aandacht richten waardoor we ons openen voor ons innovatieve en zelf-helende vermogen en onze creativiteit. Fysiek, geestelijk, voor onszelf, en voor de wereld.

Ik werk met de potentie van energie bij het begeleiden en onderzoeken van persoonlijke, collectieve en werk-gerelateerde vragen en ontwikkelingstrajecten daar waar het onderbewuste nieuwe inzichten, antwoorden en mogelijkheden voor innovatie kan openbaren.  Ik maak o.a. gebruik van meditatie en systemische opstellingen, waardoor de potentiële toekomst vanuit een onbewuste laag wordt ontsloten.

Kunst is creatie en communicatie. Kunst drukt schoonheid, gevoelens en onderzoek uit in materie. Kunst heeft de kracht om iets over te dragen en de potentie om iets te verwerken. Kunst is gecondenseerde energie en kan bijdragen aan verandering. Daarom werk ik met bewuste creatieve en innovatie trajecten en initieer ik kunstprojecten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close