Mapping the future


Een paar maanden geleden zijn wij (Sarah Schützle, Marloes Elbertse, Coen van Haaften en Krijnie Beyen) gestart met het project Mapping the future. Mtf is een innovatie- en kunstproject waarin we werken aan het vergroten van bewustzijn als basis voor vernieuwende visies op de samenleving. Het project bestaat uit twee fases: bijeenkomsten in zogenaamde innovatie labs en door de labs geïnspireerde events, presentaties en installaties door kunstenaars.

Deelnemers aan de innovatie labs van Mapping the future zijn mensen en organisaties die hun stem willen laten horen binnen hun werkterrein of interessegebied en die inzien dat er zowel lokaal als globaal nieuw verbindend leiderschap nodig is om voorwaarden te creëren die het mogelijk maken om ons leven en samenleven in alle opzichten te verduurzamen.
 
Om dit nieuwe leiderschap vorm te geven lijkt het nodig om de wereld van tegenstellingen te overbruggen en te kijken naar datgene wat ons collectief tegenhoudt om op een essentieel niveau naar problemen te kijken, de status quo ervan te erkennen en ons vervolgens over de grenzen van belangen, politieke opvattingen en wereldbeelden heen te verbinden. Het ziet ernaar uit dat er – afgezien van nieuwe technieken en producten – globale samenwerking en nieuwe vormen van democratie en economische structuren nodig zijn om dit te verwezenlijken.

We opereren allemaal in de context van sociale velden. De uitdaging is om sociale velden aan te voelen vanuit de randen, vanuit de gezichtspunten en de ervaring van alle spelers in het veld, inclusief de meest gemarginaliseerden of extremen, ook en misschien wel juist als we het niet met elkaar eens zijn. Dit betekent voorbijgaan aan “othering” (onbewust de schuld, oorzaak of verantwoordelijkheid bij de ander leggen) en open staan voor en begrip hebben voor de ander.

Essentiële vragen zijn daarbij:
– Ben ik als individu bereid om aan te kijken en los te laten wat me tegenhoudt en om in het onbekende te stappen?
– Zijn we als collectief bereid om de oude manieren van innoveren, die erop gericht zijn om de status-quo te optimaliseren, los te laten. Zijn we bereid om ons vanuit vertrouwen open te stellen voor een radicalere herbezinning op en herformulering van onze maatschappelijke en economische waarden?

Belangrijk om te realiseren is dat we allemaal onderdeel zijn van een collectief en als collectief “gevormd” zijn door de ervaringen in ons verleden. Deze ervaringen zijn soms duizenden jaren oud. Door de effecten van deze ervaringen als gevolg van onderdrukking, achtervolging, oorlogen, kolonialisme, racisme, kapitalisme, huiselijk geweld, ongelijkheid etc. zijn collectief patronen ontstaan waarnaar we ons nog steeds en steeds weer persoonlijk en collectief onbewust gedragen. We hebben met elkaar een wereld opgebouwd vanuit het reageren op oude pijn. Een reactie maakt dat we onze verschillen uitvergroten, houdt ons tegen om vanuit vertrouwen met elkaar om te gaan en de wereld met open vizier tegemoet te treden. We zijn gewend om vanuit angst en om onszelf te beschermen, de werkelijkheid en ons gevoel te ontkennen, ervan weg te kijken, te vechten of te vluchten. Dit zijn noodzakelijke en aangeleerde (overlevings-)mechanismes die behulpzaam blijken, zodat we logischerwijs er de voorkeur aan geven om in onze comfort zone te blijven. Collectief (en ook persoonlijke – we zijn immers onderdeel van het collectief) veroorzaakt dit echter verlammende gedrag en voelen we ons niet vrij en open om te doen wat nodig is. Nogmaals dit is onbewust.


Waar je ook bent geweest in je 2020 reis, de kans is groot dat je een gevoel van ontwrichting hebt ervaren: een gevoel dat iets eindigde of stierf en dat iets anders geboren wilde worden. Wat eindigt en sterft is vaak duidelijker dan wat geboren wil worden. Maar onduidelijk en onzeker is, hoe je van hier naar daar kunt gaan, hoe je de opkomende en ongewisse toekomst kunt aanvoelen en actualiseren.


De mens is de enige soort op aarde die kan anticiperen op het verleden en de toekomst en kan werken aan het transformeren van individuele en collectieve gedragspatronen. Als we onze collectieve aandacht ergens op richten, zoals we deden in het geval van de Corona pandemie, hebben we de mogelijkheid  om de curve van ons collectieve gedrag te buigen en onze innovatieve kracht verder te openen. Dit vermogen om nieuwe menselijke en maatschappelijke inzichten tot vernieuwing te verkrijgen is zoals Einstein zei al (in de energie) aanwezig, alleen we zien het nog niet. Dit aanboren van deze potentie tot meer bewustzijn is het doel van de innovatie labs van Mapping the future.


Met het jaar 2021 en met de Corona nog vers aanwezig, gaan we een kritisch decennium in voor de planeet. Het succes of het falen van onze inspanningen zou wel eens het lot van mens en planeet kunnen bepalen voor de rest van deze eeuw en daarna. We kunnen kiezen voor het veilige bekende of de uitdaging aangaan. Hoe bescheiden ook, iedereen kan op elk niveau een bijdrage leveren.

Mapping the Future

In dit project willen we het veld openen voor inzichten in de consequenties en beperkingen van collectief gedrag en de potentie aanboren tot verandering. We maken gebruik van de mogelijkheden van gerichte meditatie, creatie en sharen met groepen betrokken mensen.

Alles is energie

Om meer inzicht te krijgen in de potentie tot verandering door intentie en meditatie, wil ik beschrijven hoe energie werkt. Er is verdichte energie die we materie noemen en die we kunnen waarnemen met onze zintuigen en er is vrije energie die nog niet vastligt. Verdichte energie gaat ook over vaststaande overtuigingen en is de oorzaak tot stagnatie in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Vrije energie beweegt, heeft nog geen vorm en heeft daarom de potentie om het nieuwe te vindenen totandere inzichten en innovatieve ideeën te komen.

Wij zijn als mensen, zoals ik eerder al schreef, de enige soort op aarde die kan transformeren. We staan daarom dus zelf aan de basis van verandering. We kunnen verdichte energie (overtuigingen, normen, vaststaande ideeën etc. over onszelf en over de wereld) loslaten waardoor we ons openen voor nieuwe inzichten op welk gebied dan ook. Als meer mensen deze potentie tot verandering aanboren, resoneert dit in het grote geheel. We bewegen ons dan als het ware collectiefnaar een hoger bewustzijnsniveau en perspectief waardoor we met elkaar een groter belang kunnen onderkennen en derhalve veranderingen meer kans hebben om zich te manifesteren.

Werkwijze van de innovatie labs:

Meditatie – Intentie – Creatie – Sharing – Resonance

Door meditatie trainen we onszelf om in een staat van geestelijke stilte en ruimte te zijn en open te staan voor vrije energie. Door meditatie in groepen brengen we met elkaar deze energie op een versterkte manier in beweging en creëren we tegelijkertijd een bedding van vertrouwen en veiligheid wat bij de deelnemers een gevoel van belonging geeft. Door intentie richten we onze aandacht op een gezamenlijk interessegebied. Door de creatieve oefening na de mediatie blijven de deelnemers in een intuïtieve flow die ruimte geeft om de innerlijke beelden en wijsheid vorm te geven. Door het delen met de groep ontstaan nieuwe inzichten. Vervolgens zullen deze ervaringen verder resoneren in meerdere gebieden van ieders leven en werk.

Omdat alles energie is, kan de aandacht op allerlei thema’s of vraagstukken gericht worden zodat transformatie gericht in gang kan worden gezet en in opvolgende sessies verder worden uitgediept.

Creatie, kunst en kunstenaars

Ieder mens is creatief. Er zijn vele manieren waarop we creatief kunnen zijn. In ondernemen, in wetenschap, in politiek etc. Als we creatief zijn spreken we onze vrije energie aan en zijn we in een intuïtieve flow. Kunstenaars kunnen een creatieve flow vertalen in beeld, beweging, taal of geluid. Zij creëren en communiceren schoonheid, wijsheid, feedback en gevoelens in materie. Kunst heeft de potentie van een alarmbel, maar ook van transmissie en verwerking. Kunstenaars kunnen vragen en situaties op een vrije manier benaderen en met hun werk dingen blootleggen, voor het voetlicht brengen en zo voor meer mensen in beweging zetten.

Mapping the future is een platform voor bedrijven, geïnteresseerden en kunstenaars om met behulp van meditatie, intentie, creatie en communicatie bij te dragen aan maatschappelijke verduurzaming.

Inspiratie:

De wetenschapsjournaliste Lynn McTaggert heeft een aantal boeken geschreven waaronder The power of eight en het Intentie effect. In deze boeken staan haar wetenschappelijk bewezen ervaringen over transformatie door intentie gerichte meditatie. Ook Dr.Joe Dispenza heeft boeken geschreven over dit onderwerp o.a. Overstijg jezelf en Becoming supernatural.

De methode (intentie-meditatie-creatie-sharing-resonantie) die we in het project gebruiken is geïnspireerd door het werk van Lynn McTaggert en Dr. Joe Dispenza maar meer nog door Thomas Hübl. De afgelopen 7 jaar bestudeer ik zijn Mystical principles en heb ik meerdere trainingen gevolgd. Sinds 4 jaar ben ik actief betrokken bij het door hem geïnitieerde wereldwijde Pocket Project (https://pocketproject.org/) over het helen van collectief trauma. 

Het format van de MthF sessies met de creatie, sharing en resonantie gebruik ik de laatste jaren in groepen. Het wordt door de deelnemers als verdiepend, innoverend en helend ervaren. Met Mapping the future zullen we nog meer onderwerp en toekomst gericht werken. We zijn pioniers en hopen over een tijdje meer eigen ervaringen te kunnen delen.

Krijnie Beyen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close