Beeld

Gelaagd05

Onderzoeken en creëren

Mijn werkwijze is een combinatie van onderzoeken en creëren. Soms in deze volgorde, soms door elkaar of andersom. Ik werk naar aanleiding van een thema in het moment, met wat zich voordoet en dat is ook de uitnodiging aan de anderen. Het proces duurt soms een dag, soms een week of heeft een doorloopperiode van een jaar of langer. Het is gericht op innerlijke ontwikkeling en de vertaling hiervan in beeld ter ondersteuning van een persoonlijk proces of ter voorbereiding van een tentoonstelling of (kunst)project.

We starten altijd met een meditatie.  Daarna werken we met de energie van het veld, doen oefeningen of opstellingen. Of we creëren een fysiek veld met materiaal, beweging of geluid, buiten of binnen afhankelijk van de plek en wat beschikbaar of geschikt is. Dit veld is de plek waar we spelen of onderzoek doen.

Soms  creëren we in het moment en ieder voor zich een object, boek, collage of tekst. Of we doen een tryout in en met het veld door er objecten van betekenis in te plaatsen en hiermee te spelen. Maar ook neem je de ervaringen mee naar huis, naar je atelier of werkplek om vanuit je nieuwe gezichtspunt aan de slag te gaan.

Kijk bij programma voor mijn aanbod.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close