the co-creating YOU

(English below)

Co-creating is iets wat je niet alleen maar samen doet. Het nieuwe ontstaat in relatie. We co-creëren ons leven en onze visies en daarmee onze toekomst.

Co-creation is niet iets wat je afdwingt. Het ontstaat in een veilige en vertrouwde omgeving, door verruimd bewustzijn als beweging door stilte en ruimte. En stilte en ruimte kun je weer creëren. Door meditatie, door in niets of niet weten te zijn. Hoe meer je dit beoefent, hoe meer je je potentiële energie opent.

Energie in een hogere frequentie, gevoed door intentie of een meditatieve vraag, kan als een groep mensen gelijktijdig mediteert in een groter verband vibreren en als het ware op één lijn komen waardoor coherentie ontstaat. Coherentie zorgt voor een impuls, een inzicht, een intuïtie die het schijnbaar onmogelijke en vernieuwende zichtbaar maakt. Het regelmatig en met meerdere mensen rondom thema’s mediteren en inzichten te delen is een opening tot collectieve en maatschappelijke ontwikkeling.

Co-creating is something you don’t on your own, you do it together. The new arises in relationship. We co-create our lives and our visions and through this our future.

Co-creation is not something you force. It arises in a safe and trustworthy environment, through expanded consciousness as movement through silence and space. And you can create silence and space again. By meditation, by being in nothing or not knowing. The more you practice this, the more you open up your potential energy.

11.jpg

Even better, together with others, we can build and charge a stronger space for creation. With a clear shared intention, a group of people can meditate simultaneously, aligning in a larger context, creating coherence. This coherence then leads to stronger, surprising insights and intuitions.
Unimagined, seemingly impossible, unexpectedly innovative pathways become visible. Meditating and presencing around themes regularly and with several people is an opening to collective, social and technological innovation. 

 In my group and individual sessions, we work to develop capacities for sensing, seeing, and unfolding your talents. In relationship – whether with me alone or with a group – you’ll experience the joy of insight and possibility, you’ll develop new perspectives onto your questions, all arising from a higher consciousness.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close