Beeld

structural order

(English below)

We zijn allemaal met creatie bezig. We creëren ons leven, we creëren ons werk, onze plannen en onze toekomst. En sommige mensen doen dit wat letterlijker dan anderen. Voor mijzelf is creëren een manier van leven. Innovatief zijn in beelden, plannen en werkwijzen.

Creatie is niet iets wat je afdwingt. Het ontstaat als beweging door stilte en ruimte. En stilte en ruimte kun je weer creëren. Door meditatie, door in niets of niet weten te zijn, door te vertrouwen op je intuïtie.

Ik geef workshops en individuele sessies die het gericht gebruiken van je sensitieve capaciteiten en talenten stimuleren:

  • Contemplative photography
  • Drawalks
  • Opstellingen in the mind
  • Mind movie making

 

We are all creators. We create our lives, we create our work, our plans and our future. And some people do this more literally than others. For me, creating is a way of life. Being innovative in art, concepts and methods.

Creation is not something you force. It arises as movement through silence and space. And we can create our silence and space. By meditation, by being in the not knowing, by trusting our intuition.

I give a number of workshops and individual sessions that are aimed at making use of your sensitive capacities and talents:

  • Contemplative photography
  • Drawalks
  • Constellations in the mind
  • Mind movie making
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close