the innovative YOU

(English below)

We zijn allemaal met creatie bezig. We creëren ons leven, we creëren ons werk, onze plannen en onze toekomst. En sommige mensen doen dit wat letterlijker dan anderen. Voor mijzelf is creëren een manier van leven. Bewust innovatief zijn in beelden, projecten, methodes en werk of je bedrijf.

Creatie en innovatie is niet iets wat je afdwingt. Het ontstaat als beweging door stilte en ruimte. En stilte en ruimte kun je weer creëren. Door meditatie en je te verbinden met je hogere zelf, door in niets of niet weten te zijn. Hoe meer je dit beoefent, hoe meer potentiële energie je kunt openen.

De wet van creatie: Potentie + Intentie = Coherentie + Aktie = Manifestatie

Energie in een hogere frequentie, gevoed door intentie, kan als een groep mensen gelijktijdig mediteert in een groter verband vibreren en als het ware op één lijn komen waardoor coherentie onstaat. Coherentie zorgt voor een impuls, een inzicht, een intuïtie die het schijnbaar onmogelijke en vernieuwende zichtbaar maakt. Het regelmatig en met meerdere mensen rondom thema’s mediteren en inzichten te delen is een opening tot collectieve, maatschappelijke en technologische vernieuwing.

In mijn groeps- en individuele sessies werken we aan het stimuleren van jouw sensitieve capaciteiten en talenten. In relatie met mij en met anderen, zie je andere perspectieven op vragen die voortkomen uit een hoger bewustzijn.

We are all creators. We create our lives, we create our work, our plans, and our future. Some people do this more intentionally than others. For me, creating is a way of life. I want to be consciously innovative in art, concepts, methods, and business.

Even though desired, creation and innovation are not something to force. Instead, you provide the condition for their emergence. They arise as movement in silence and space. And you, yourself can create silence and space. Meditation is a direct path. The more you practice the more potential energy you can open. 

11.jpg

The law of creation: Potency + Intention = Coherence + Action = Manifestation

Even better, together with others, we can build and charge a stronger space
for creation. With a clear shared intention, a group of people can meditate
simultaneously, aligning in a larger context, creating coherence. This
coherence then leads to stronger, surprising insights and intuitions.
Unimagined, seemingly impossible, unexpectedly innovative pathways
become visible. Meditating and presencing around themes regularly and with
several people is an opening to collective, social and technological innovation. 

 In my group and individual sessions, we work to develop capacities for sensing, seeing, and unfolding your talents. In relationship – whether with me alone or with a group – you’ll experience the joy of insight and possibility, you’ll develop new perspectives onto your questions, all arising from a higher consciousness.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close