Bewust ZIJN is de eerste stap

Ons leven is een reis langs een kronkelige weg van voortdurende evolutie. Elke dag hebben we de gelegenheid om te transformeren naar ons volgende beste zelf.

Bij een ruimer bewustzijn zijn we meer en meer in staat om te beseffen wat er met onszelf en met alles om ons heen gebeurt. We observeren en merken onze reacties, acties en keuzes. We zijn waarnemer van onszelf. Dit observerende vermogen is de eerste stap naar verandering. We kunnen immers niets veranderen waar we ons niet van bewust zijn. In staat van bewust ZIJN wordt het moeilijk om niet te veranderen. Het wordt onverdraaglijk om te leven met de waarheid achter ons gedrag en als getuige van een wereld in onbalans.

Er is een vrijheid die gepaard gaat met bewustzijn. In plaats van te denken dat we vastzitten in een zich herhalende cyclus waar geen ontsnapping mogelijk is, zien we in dat we zelf een zeer belangrijke rol spelen bij het creëren van ons leven. Ons gedrag en onze keuzes zijn altijd een bijdrage aan het grote geheel. Het is door bewust ZIJN dat we ons bewust kunnen blijven ontwikkelen.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close