On-line

I AM WISDOMkopie

Ik begeleid on-line opstellingen voor bedrijven en startups. De sessies duren gemiddeld 2 uur. Ik gebruik het platform ZOOM. De sessies zijn geschikt om op een snelle manier inzicht wil krijgen in een visie, projectplan, dilemma, proces etc. Een werkbaar format is deelname van 4 – 10 mensen (onafhankelijk of van verschillende bedrijven). Opstellingen kunnen ook gebruikt worden om op een andere – efficiënte – manier te vergaderen. Het is mogelijk om vragen blind op te stellen zodat zuiverheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is.

Kosten:  € 250 per sessie voor bedrijven en instellingen – € 125 per sessie voor startups. Er kunnen 1 of 2 vragen ingebracht worden. Kosten zijn inclusief een intake gesprek.

I facilitate on-line constellations for companies and startups. The sessions last about 2 hours. I use the ZOOM platform. The sessions are suitable for gaining a quick insight into a vision, project plan, dilemma, process, etc. A workable format is a participation of 4 – 10 people (independent or from different companies). Constellations can also be used to meet in a different – efficient – way. It is possible to do a blind constellation (without knowing the context and question). In this way, purity and confidentiality is guaranteed.

Costs: € 250 per session for companies and institutions – € 125 per session for startups. 1 or 2 questions can be entered. Costs include an intake interview.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close