On-line constellation

17492-Boltanski-HR-1

(English below)

Ik begeleid on-line opstellingen voor bedrijven en startups. De sessies duren gemiddeld 2 uur. Ik gebruik het platform ZOOM. De sessies zijn geschikt om op een snelle manier inzicht te krijgen in een visie, projectplan, dilemma, proces etc. Een werkbaar format is deelname van 3 – 6 mensen. Opstellingen kunnen ook gebruikt worden om op een efficiënte manier te vergaderen. Het is mogelijk om vragen blind op te stellen zodat zuiverheid en vertrouwelijkheid gegarandeerd is.

Kosten:  € 250 per sessie voor bedrijven en instellingen – € 125 per sessie voor startups. Er kunnen 1 of 2 vragen ingebracht worden. Kosten zijn inclusief een intake gesprek.

I facilitate on-line constellations for companies and startups. The sessions last about 2 hours. I use the ZOOM platform. The sessions are suitable for gaining a quick insight into a vision, project plan, dilemma, process, etc. A workable format is the participation of 3 – 6 people. Constellations can also be used to have an efficient meeting. It is possible to do a blind constellation (without knowing the context and question). In this way, purity and confidentiality are guaranteed.

Costs: € 250 per session for companies and institutions – € 125 per session for startups. 1 or 2 questions can be entered. Costs include an intake interview.

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close