Contemplative photography

contemplative.jpg
This workshop teaches you how to fully connect with the visual richness of your ordinary, daily experience. Photography is not just a mechanical process; it requires learning how to see. As you develop your ability to look and see, you will open, more and more, to the natural inspiration of your surroundings.

In deze workshop leert je hoe je je volledig kunt verbinden met de visuele rijkdom van je gewone, dagelijkse ervaring. Fotografie is niet alleen een mechanisch proces; het vereist leren hoe te kijken. Naarmate je je vermogen om te kijken en te zien ontwikkelt, zul je steeds meer open gaan voor de natuurlijke inspiratie van je omgeving.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close