Creëren vanuit je essentie

Deze benadering van creëren maakt gebruik van systemische opstellingen en meditatie om toegang te krijgen tot de natuurlijke stroom van jouw creatieve energie en intuïtie zodat nieuwe gebieden die zich voor je zullen openen, verkend kunnen worden. Ik werk in een sfeer van warmte en niet-oordelen. Je gebruikt je eigen techniek, tekenen, schrijven, componeren, bewegen.

Vanuit een inquiry (meditatieve vraag) zul je ervaren wat er in het moment om expressie vraagt, zowel creatief als spiritueel. Jouw beeld, ontwerp, gedicht, dans of lied laat je zien of horen. Dit draagt bij aan je eigen proces en aan dat van de anderen. We groeien en bloeien in een veilige en inspirerende omgeving.

We starten met een (live) introductiesessie (4 uur) waarin we voor alle deelnemers een systemische opstelling doen om het gebied van hun essentie te onderzoeken. Vervolgens ontmoeten we elkaar 4 keer 2 uur on-line met na afloop weer een live sessie. Ik gebruik een krachtige vorm van lichaamsgerichte en helende meditatie die de poort opent tot een dieper fundamenteel bewustzijn. De diepte hangt af van je bereidheid om je oordeel te laten vallen, nieuwsgierig te zijn en het onbekende binnen te gaan. Regelmatig oefenen, vergroot je vermogen om toegang te krijgen tot een diepere bron van wijsheid en helderheid, zodat nieuwe lagen van expressie vrij kunnen stromen, één van de ultieme vruchten van meditatie.

De onderdompeling van 2-4 uur is een geweldige manier om je werk en jezelf (opnieuw) te inspireren, of om kennis te maken met het werk en met andere kunst makers terwijl je een vliegende start maakt met je kunstpraktijk of project. Neem naar de sessies het materiaal mee ​​waar je mee wilt werken. Er is beperkt plaats. Zo houden we de groep intiem.  Schrijf je dus zo snel mogelijk in om teleurstelling te voorkomen.

Data: 29 januari 2022 live (Amersfoort), 11-2, 25-2, 11-3 en 25-3 (on-line) 9 april 2022 live (Amersfoort)

Kosten

Ik wil het graag voor iedereen mogelijk maken om zich aan te sluiten bij deze cirkel. Daarom werk ik op basis van donatie. Je kunt zelf bepalen wat je voor een workshop over hebt. Als je geen geld hebt, kan je ook meedoen.

A. donatie van € 45 (€ 5 per sessie)

B. donatie van € 90 (€ 10 per sessie)

C. donatie van € 225 (€ 25 per sessie)

D. € 0

This approach to creation uses meditation to access the natural flow of your creative energy and intuition so that new areas that will open up to you in the process can be explored. I work in an atmosphere of warmth and non-judgment. You use your own technique, drawing, writing, composing, moving. From an inquiry (meditative question) you will experience what needs expression in the moment, both creatively and spiritually. You show or hear your image, text, dance or song to others. This contributes to your own process and to that of others. We grow and thrive in a safe and inspiring environment.

We start with a (live) introductory session followed by 4 (or more) on-line sessions, followed by another live session. I use a powerful form of body-centered meditation that opens the door to a deeper fundamental awareness. The depth depends on your willingness to drop judgment, be curious and enter the unknown. Regular practice increases your ability to access a deeper source of wisdom and clarity, allowing expression to flow freely, which is one of the ultimate fruits of meditation.

The 3-hour immersion is a great way to (re-)inspire your work and yourself, or to get to know the work and other soul mates as you jump-start your art practice or project. Bring to the sessions the material you want to work with. There is limited space. This way we keep the group size intimate. So register as soon as possible to avoid disappointment.

Cost
I would like to make it possible for everyone to join this circle. That is why I work on the basis of donation. You can decide for yourself what you are willing to pay for a workshop. If you don’t have money, you can also participate.

A. donation of €45 (€5 per session)

B. donation of €90 (€10 per session)

C. donation of €225 (€25 per session)

D. €0

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close