Drawalks

zwaai-036groot.jpg
In this workshop, you go out with a pencil and a sketchbook. You learn how you can entrust image, sound, and smell to paper during a walk through sensual pencil lines. You follow the lines and surfaces that you see, the sounds that you hear and the feelings that you experience blindly and intuitively. You are fully connected to yourself and your environment in the moment.

In deze workshop ga je met een potlood en schetsboek op stap. Je leert hoe je door sensuele potloodlijnen beeld, geluid en geur tijdens een wandeling aan papier kunt toevertrouwen. Je volgt de lijnen en vlakken die je ziet, de geluiden die jehoort en de gevoelens die je ervaart blindelings en intuïtief. Je bent geheel in het moment en geconcentreerd met jezelf en je omgeving verbonden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close