Innovative trajectories

IMG_8665

The more clearly you understand yourself and your emotions, the more you become a lover of what is. – Baruch Spinoza

(English below)

Ik begeleid innovatieve concepten, de ontwikkeling van start-ups  en community & art projecten rond persoonlijke en collectieve thema’s. De potentie van het concept, bedrijf of project wordt samen met de deelnemers of relevante gemeenschapsleden verkend in een bewust, meditatief en innovatief werktraject. Het bewuste traject bestaat uit persoonlijke of online werksessies, aanvullende online vergaderingen, systemische opstellingen en wekelijkse meditatiesessies om het hoogste innovatieve potentieel te openen en te versterken.

Het traject begint met het diepe besef om elkaar in onze volle potentieel te zien en te eren en ieders bijdrage te waarderen. De thema’s en inhoud van de projecten ondersteunen de ontwikkeling van een bewust leven.

I support innovative concepts, the development of start-up, and community & art projects around personal and collective themes. The potential of the concepts, company or project is explored together with the participants or relevant community members in a conscious, meditative and innovative working trajectory.  This conscious trajectory consists of in-person or on-line working sessions, additional online meetings, systemic constellations, and weekly meditation sessions to open up and strengthen the highest innovative potential.

The project starts with a deep awareness of seeing and honoring each other in their full potential and appreciating everyone’s contribution. The themes and contents of the projects support the enfolding of the awareness of life.

Examples:

Exhibition Image of my mother with Annemiek Vera, Mieke Vera, Krijnie Beyen, Japke Gorter and Susan Bink (visual) and the poets Daantje Elisabeth Woudenberg, Jolies Hey, Wibo Koster-Kalman, Jolanda Oudijk, Hanneke Kiel-De Raadt

Exhibition Stil de tijd – with Jolanthe Lalkens (photography), Herko van Eerden (drawings and collages), Ron Jagers (visual), Jan Kees Helms (musician and composer) Ali Serik (poet) en Ger Bos (poet)

Exhibition Field of Love: with Annemiek Vera (visual artist), Bart van Rosmalen (musician), Anouk van Saleming (writer), Ersin Eken (visual), Krijnie Beyen (installation and photography), Daniël Binnekamp (performance), Maja Bolier (visual), Carolien Oostveen (visual), Astrid Hermes (photography) and Maaike Masselink (video) .

Project Transition: more info coming soon

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close