Online meditation

(English below)

Ons lichaam is veerkrachtig en door meditatie kunnen we leren deze veerkracht te versterken. We vergroten onze capaciteit, leren om te gaan met tegenslagen en  vertrouwen op de  wijsheid die al in ons lichaam is opgeslagen. Door samen te mediteren, ontstaat er een energetisch veld dat co-regulerend werkt.

Elke 2e en 4e dinsdagavond van 20.30 – 21.30 uur begeleid ik een on-line meditatie die gericht is op de balans tussen lichaam, gevoel en gedachten. Inleiding, meditatie, creatie en delen.

Kosten € 50 voor 5 keer – als je een vraag wilt inbrengen en betaling voor jou geen probleem is.  Je kunt ook gratis of tegen een kleine donatie meedoen. Stuur mij s.v.p. een bericht via Whatsapp, dan zet ik je op de lijst. (06 81478929)

4_moleskineb-33

Our body is resilient and through meditation, we can learn to strengthen this resilience. We increase our capacity to deal with setbacks and learn to rely on the wisdom that is already stored in our bodies. Meditating together creates an energetic field that has a co-regulating effect.

Every 2nd and 4th Tuesday evening from 20.30 – 21.30 hrs I guide an online meditation that focuses on the balance between body, feeling, and thoughts. Introduction, meditation, creation and sharing. 

Costs (if you can afford it) € 50 per 5 sessions – you can bring in a question. Otherwise you can participate for free or give a small donation.. Please send me a message via Whatsapp and I will put you on the list. (31 6 81478929)

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close