Hoe werkt een opstelling

Een opstelling is een bewegend beeld van mensen in de ruimte (het veld). De mensen vertegenwoordigen familieleden, werknemers, abstracties of aspecten van jezelf en worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Dit zijn niet je echte familieleden of collega`s en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze zogenaamde representanten stellen zich intuïtief op in de ruimte en laten daarmee een beeld zien dat informatie geeft over het systeem. De werkelijkheid, die op onbewust niveau in jou aanwezig is, wordt op deze manier in het veld zichtbaar.
Na een kort gesprek worden representanten gekozen voor personen/elementen die relevant zijn. Er wordt meestal ook iemand voor jou opgesteld. Dit doen we omdat je als vraagsteller meestal teveel met het verhaal verbonden bent en je geïdentificeerd bent met je overlevingspatronen. Je kijkt als vraagsteller naar je eigen opgestelde systeem en jouw plek daarin. Representanten krijgen op het moment dat ze voor de opstelling gevraagd worden (en soms al als ze aan de kant zitten) verbinding met jouw systeem en volgen hun innerlijke beweging op zoek naar een plek in de ruimte.
Een opstelling begint met een vraag van een kliënt of een thema. Vervolgens kan de begeleider vragen stellen over feiten die in jouw familie gebeurd zijn en stemt zich af op de energie van jouw systeem. Het is belangrijk dat er iets leeft in je, dat er iets is wat “gezien” wil worden. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling laat zien wat er speelt.
In de opstelling wordt zo mogelijk de natuurlijke ordening en balans hersteld. De begeleider volgt zijn of haar gevoel en doet interventies om de personen in het systeem meer kracht te geven waardoor het systeem tot rust komt. Dit ervaren de representanten letterlijk. Er zijn ook opstellingen waar niet of nauwelijks interventies worden gepleegd. De (meestal ervaren) representanten volgen hun eigen beweging en zo ontstaat een opstelling met een zelfhelend karakter. Problemen zijn niet uniek en vaak voor meer mensen herkenbaar. Dus ook voor mensen die toekijken kan een opstelling inzicht geven in de eigen vragen.
Het is niet belangrijk dat de opstelling voor jou van A tot Z herkenbaar is. Een opstelling laat zien wat op een voor jou onbewust niveau plaats vindt en wij zijn gewend met elkaars overlevingsmechanismen te communiceren. Na afloop kan de begeleider nog wat toelichten of kunnen representanten nog iets toevoegen vanuit hun rol. Daarna is het belangrijk dat jij als kliënt (met rust) gelaten wordt en niet probeert van alles te verklaren (ook niet als je thuis bent). Het integreren van wat je gezien hebt, heeft tijd nodig. Soms maanden later ontdek je dat dingen verschoven zijn. En dan komen er vaak weer nieuwe vragen.

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close