Constellations

(English below)

Leven is bewegen en jezelf en de ander elke keer weer met een frisse blik zien.

12672116_10154146383505337_8356457310974282916_o

Onder onze drukke geest, het circus van onze gedachten, bevindt zich de stillere realiteit van aanwezigheid, de realiteit van wat er gewoon is – leven zoals het is, als planten die geluidloos in de tuin groeien. Er is ook de energie die deze levensvormen vult en bezielt. En er zijn onderliggende relatiepatronen en het perspectief van de getuige voor nieuwe richting en potentieel.

Ik werk graag met een methode genaamd “systemische opstellingen” om dit diepere niveau van perceptie en potentie te bereiken. Nadat we door meditatie in een kalme versie van onszelf zijn geland, kunnen we deze methode gebruiken om te kijken naar de belangrijkste componenten van alles wat we willen onderzoeken: een gezin, een organisatie, elementen binnen je eigen persoonlijkheid, zelfs naar creatieve energieën die zich willen laten zien om een projectplan te schrijven, de potentie van een (ingewikkelde) situatie te onderzoeken of ​​kunstwerk te produceren.
Werken met systemische opstellingen kan verbazingwekkend, snel en efficiënt zijn in het onthullen van patronen van onbeweeglijkheid en vastzitten in het betreffende systeem, en het kan potentiële alternatieven onthullen die nieuw leven of nieuwe beweging introduceren.

 

Life is moving and seeing yourself and the other every moment with a fresh look.

Beneath the busy mind, the circus of thoughts, is the quieter reality of presence, the reality of what is simply there—forms of life just as they are, like plants soundlessly living in the garden. There is also the energy that fills out these forms of life and animates them. There, too, are underlying patterns of relationship, and whispers of direction and potential.

12525092_10154146372580337_694465695667440583_o

I like to work with a method called “systematic constellations” to get to this deeper level of perception and possibility. After entering a quiet space, we can use this method to look at key components of anything we want to examine: a family, an organization, elements within a personality, even the creative energies that want to align to produce a project or an artwork.

Work with systematic constellations can be amazingly fast and efficient in revealing patterns of immobility and stuckness in a system under consideration, and it can reveal potential realignments that give new life and new movement. 

 

12900959_10154146381210337_5610027805944113241_oAbout healing and our roots: The illustrations come from a 15th-century illustrated herbarium from Northern Italy with three illustration styles: one group of illustrations that follow medieval conventions, sometimes with fantastic elements such as human faces, another, rougher but more naturalistic group in ink outline, and a third group of naturalistic color illustrations of plants including roots, leaves, flowers and fruit. About a quarter of the illustrations are accompanied by notes on the medicinal properties and preparations of the plants, written in the same ink as the illustrations of the ink outline, usually in Italian (Italian usage suggests that the text was written in the Veneto), but occasionally in Latin or a combination of both languages; the notes are round and sometimes written over the illustrations. – From the website of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies at the University of Pennsylvania Libraries

 

 

 

 

 

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close