Constellations

(English below)

Leven is bewegen en jezelf en de ander elke keer weer met een frisse blik zien.

12672116_10154146383505337_8356457310974282916_o

Onder onze drukke geest, het circus van onze gedachten, bevindt zich de stillere realiteit van aanwezigheid, de realiteit van wat er gewoon is – leven zoals het is, als planten die geluidloos in de tuin groeien. Er is ook de energie die deze levensvormen vult en bezielt. En er zijn onderliggende relatiepatronen en het perspectief van de getuige voor nieuwe richting en potentieel.

“Systemische opstellingen” maken deze patronen zichtbaar. Nadat we door meditatie in een kalme versie van onszelf zijn geland, kunnen we de belangrijkste componenten onderzoeken van een gezin, een organisatie, elementen binnen je eigen persoonlijkheid, zelfs naar creatieve energieën die zich willen laten zien om een projectplan te schrijven, de potentie van een (ingewikkelde) situatie te onderzoeken of ​​kunstwerk te produceren.
Werken met systemische opstellingen kan verbazingwekkend, snel en efficiënt zijn in het onthullen van patronen van onbeweeglijkheid en vastzitten in een systeem. Het kan ruimte scheppen voor nieuwe beweging.

Life is moving and seeing yourself and the other every moment with a fresh look.

Beneath the busy mind, the circus of thoughts, is the quieter reality of presence, the reality of what is simply there—forms of life just as they are, like plants soundlessly living in the garden. There is also the energy that fills out these forms of life and animates them. There, too, are underlying patterns of relationship, and whispers of direction and potential.

12525092_10154146372580337_694465695667440583_o

“Systemic constellations” make these patterns visible. After landing in a calm version of ourselves through meditation, we can explore the major components of a family, an organization, elements within your own personality, even creative energies that want to manifest themselves to write a project plan, or the potential for a (complicated) situation.
Working with systemic constellations can be astonishing, fast and efficient at revealing patterns of immobility and being stuck in a system. It can create space for new movement.

12900959_10154146381210337_5610027805944113241_o
Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close