in

SUFI-3licht

Meditatief leven voelt als een essentieel zijn en om dat te ondersteunen mediteer ik dagelijks. Meditatie zie ik als oefening om me te verbinden met de stilte in mezelf, met het veld en het licht dat via mijn kroonchakra binnenkomt. Open zijn voor intuïtie en weten. Een open bron voor heling en creativiteit. Bij een andere beoefening adem ik in de verbinding met de punten midden in mijn hoofd, mijn borst en in mijn buik. Centra voor denken, voelen en lichaam. Ik richt me op elk punt afzonderlijk en op alle drie samen. Het is een oefening om denken, voelen en lichaam te onderscheiden en niet te verwarren. En tenslotte probeer ik elk onderdeel van mijn lichaam bewust te “bewonen” zodat ik veranderingen kan opmerken en doorvoelen en er woorden aan kan geven. Ik geloof in de zelfhelende kracht van ons lichaam.

 

I feel meditation is an essential part of life; it is my daily practice, it is life.  I consider meditation as an exercise to connect with the silence and stillness from within.  This field of light that enters through my crown chakra gives me intuition…a knowing and creativity.  In another meditative practice, I breathe into the points of connection in the middle of my head, chest, and belly; centers for thoughts, emotions, and physical sensations.  This meditative exercise helps to distinguish what is going on in our head, heart, and body.  The purpose is to observe and separate all three – individually and simultaneously.  And finally, I try to consciously “inhabit” every part of my body so that I can observe the changes that are taking place; I am then able to give names to these changes.  I believe in the self-healing capacity of our body.

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close