in

SUFI-3licht

Leven is bewegen en jezelf en de ander elke keer weer met een frisse blik zien.

Een (familie)opstelling is een fenomenologische manier om kleine en grote (levens)vragen te benaderen en hierin in relatief korte tijd meer inzicht te krijgen. We maken gebruik van een fysiek veld waar mensen (representanten) zich bewegen en een energetisch veld. Het fysieke veld kan ook een virtueel on-line veld zijn met pionnen die door representanten worden aangestuurd.

Dit energetische veld laat onderliggende energie in onszelf en ons systeem zien, energie waarvan we ons vaak niet bewust zijn. Dit toont zich in de vorm van bewegingen van representanten, hun eventuele woorden en lichaamstaal. Interventies van de begeleider kunnen het veld in beweging brengen en dat wat vast zit (in het moment niet verwerkt kon worden) losweken. Dit geeft een nieuw beeld op van wat gebeurd zou kunnen zijn en is een begin van heling. Diepe heling kan verder plaatsvinden bij volledige acceptatie van wat er is, in een vellige en onvoorwaardelijke omgeving. Meer hierover bij Transparent communication.

Een opstelling geeft inzicht in een systeem.  En een systeem kun je lezen als gezin, familie, relatie, bedrijf, organisatie, maatschappij, cultuur en ook als een project, samenwerking, scenario. Zelfs een kunstwerk of nieuw product kan opgesteld worden om zicht te krijgen of de timing goed is, of er misschien iets niet of juist wel gezien moet worden etc.

Over familieopstellingen

In familieopstellingen wordt gezocht naar een inzicht of meer rust in het systeem. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal wetmatigheden zoals een systeem wil compleet zijn, iedereen hoort erbij en iedereen en alles wil en mag gezien worden. Geboren binnen een (familie)systeem zal je altijd bij dit systeem blijven horen. Een systeem vraagt ook om een balans tussen geven en nemen.
Kinderen nemen soms schuld, een last of verantwoording over van ouders of grootouders.  Ook nemen mensen soms een plek in die niet hun eigen plek is, maar die open valt naast bijvoorbeeld een van de ouders. Dit gebeurt  uit zorg en  liefde en altijd onbewust. De persoon/het kind draagt dan ten onrechte iets van de ander/de ouder wat niet bij hem/haar hoort en daarom voor hem of haar onnodig belastend is.

Als je herkent dat een last die je voelt en die zich in jouw leven op een bepaalde manier manifesteert niet bij jou hoort, geeft dat lucht. In de opstelling herstellen we de natuurlijke verhoudingen. Dit geeft ruimte om vervolgens verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen.

Over collectieve opstellingen

We kijken in systemische opstellingen naar diepere energetische lagen, waar zich (onverwerkte) energie vastgezet heeft. Daarvan zijn we ons niet bewust. De gevolgen manifesteren zich in persoonlijke en collectieve structuren.  Je ervaart misschien een diep gemis. Of je loopt met gevoelens rond waarvan je geen idee hebt hoe je er aan komt, zoals verdriet, boosheid, angst, gemis of je voelt helemaal niets. Deel van je zenuwstelsel is bevroren. Collectief trauma manifesteert zich door zich min of meer vaste zich herhalende culturele patronen die niet of lastig te doorbreken zijn. Ze zijn meestal ook onbewust en worden daarom niet opgemerkt. We leven de leefpatronen die ons voorgehouden zijn. Al zijn we feminist(e) toch kunnen we nog steeds een rol in relaties aannemen die niet gelijkwaardig is, we voegen ons uit automatisme in een structuur.

Energie die niet kan worden verwerkt, komt voor wanneer er persoonlijke, familiale of maatschappelijke (collectieve) gebeurtenissen (inclusief natuurrampen, oorlogen, migraties enz.) zijn waarbij we de intensiteit van onze ervaring noodzakelijkerwijs hebben moeten verminderen – het was letterlijk ‘te veel’ voor onze zenuwstelsel. We hebben daarom overlevingsmechanismen ontwikkelt om zulke tijden te doorstaan en voor deze intelligentie moeten we dankbaar zijn.

Het overlevingsgedrag is inter-generationeel en wordt dus steeds overgenomen door volgende generaties.

Over transparent communication opstellingen

In deze opstellingen onderzoeken we de vier belangrijkste punten – the pillars – van transparent communication, hoe jij je hiertoe verhoudt en wat behulpzaam is voor jouw persoonlijke groei.

Over opstellingen voor (kunst)projecten en tentoonstellingen

Voor professionele kunstenaars, dichters of schrijvers zijn opstellingen een andere manier om persoonlijke en diepere lagen in hun werk te ontdekken. Abstracties zoals onderdelen van een gedicht, installatie of schilderij kunnen opgesteld worden om je idee aan te scherpen. Soms ontstaan zelfs dichtregels in het veld. Het is een waardevolle manier gebleken om (tentoonstellings) thema`s en concepten voor kunstprojecten gezamenlijk uit te diepen en nieuw vorm te geven.

De beweging

Na een systemische opstelling is het niet raadzaam om direct over je ervaring en gevoelens te spreken. Het transformatieproces heeft ruimte nodig. Ik nodig na afloop de beweging uit. Deze beweging kan zich manifesteren in woord of beeld en is een aanzet tot een helende beweging die zich verder in jou zal ontwikkelen. Afhankelijk van het soort opstellingen en deelnemers is dit een bescheiden of uitgebreider programma-onderdeel.  Je hoeft niet persé kunstenaar of creatief te zijn. Het is voor iedereen.

Over organisatie opstellingen

Her persoonlijke neem je mee naar je werk. Hier ontstaat onbewust een vergelijkbare dynamiek als in jouw eigen leven. Als je weet dat dit op deze manier werkt, zul je het herkennen. Organisatie opstellingen gaan uit van dezelfde werkwijze als familie opstellingen maar er zijn wat beperkingen. Zo moet er altijd toestemming zijn van iemand hoog in het echalon om te mogen werken met opstellingen en je kunt niet ongevraagd in persoonlijke systemen kijken. Blijft dat het een interessante manier is om onderliggende dynamiek en verhoudingen tussen werknemers, management en afdelingen bloot te leggen. In organisaties gebeurt het nogal eens dat grondleggers van het bedrijf of ontslagen collega`s onvoldoende geëerd zijn voor hun bijdrage aan het bedrijf. Dit heeft onbewust zijn neerslag op de werknemers. De opstelling zal dit onderliggende patroon laten zien zodat dit alsnog de noodzakelijke aandacht binnen het bedrijf kan krijgen.

 

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close