Love is a field, not a form

We are not looking for comfort, but we are looking for truth. In the field of love, in the higher consciousness, the search for truth is what connects us to each other. Love is a field not a form. It is a deeper connection, a connection that cannot be broken or lost. An opening to presence, to meeting in the here and now.

We relate to someone else. We are open about what is our truth in the moment. Sometimes painful. We are pure and our connection is unconditional. We are aware that conditionallity is created by our past. We can look at this from our inner stillness. There are no promises, no guarantees. The only promise is that we want to “relate” and that we take a close look at our habits. We don’t have to be perfect.
The truth we tell today can change tomorrow. We are change. We are growth. We see that our hearts are broken and we have courage. Love requires courage.

The moment we are committed to this field, we have the courage to sacrifice comfort and predictability. And what we get in return is amazing: an enormous sense of life …

a5978b22-84ca-4518-b97d-52197156538f

Liefde is een veld, geen vorm.
We zijn niet op zoek naar troost, maar we zijn op zoek naar waarheid. In het veld van liefde, in het hogere bewustzijn is de zoektocht naar waarheid datgene wat ons verbindt met elkaar. Liefde is een veld geen vorm. Het is een diepere verbinding, een verbinding die niet kan worden verbroken of verloren gaan. Een opening naar aanwezigheid, naar ontmoeten in het hier en nu.

We brengen onszelf in relatie tot een ander. We zijn open over datgene wat in het moment onze waarheid is. Hoe pijnlijk soms ook. We zijn puur en onze verbinding is onvoorwaardelijk. We zijn ons ervan bewust dat het voorwaardelijke gecreëerd wordt door ons verleden. We kunnen hier vanuit onze innerlijke stilte naar kijken. Er zijn geen beloften, geen garanties. De enige belofte is dat we willen “relaten” en dat we onze gewoontes op de loep nemen. We hoeven niet perfect te zijn.
De waarheid die we vandaag vertellen, kan morgen veranderen. We zijn verandering. We zijn groei. We zien dat onze harten gebroken zijn en we hebben moed. Liefhebben vraagt moed.

Op het moment dat we ons inzetten voor dit veld hebben we de moed om comfort en voorspelbaarheid op te offeren. En wat we ervoor terug krijgen is verbazingwekkend: een enorm gevoel van leven …

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close