Mapping the future

918b91e2-dc71-4985-bc6b-9ac336da579a

Nieuws over de oorlog in Ukraïne staat afwisselend wel of niet op de eerste pagina van de krant. Misschien voel jij, net als ik, de vraag Wat heeft deze tijd/deze ontwikkeling ons te vertellen?   Een gevoel van urgentie dringt zich misschien op. Wat kunnen wij persoonlijk en met elkaar bijdragen aan de nodige verandering? Dat is het onderwerp van de themagerichte Mapping the future- cirkels.

Thema’s

  1. The earth is sacred over onze plek als mens in relatie tot de aarde/natuur: is gestart in februari 2022 
  2. onderwijs innovatie:  is gestart in maart 2022 

Ik nodig je uit om deel te nemen aan een cirkel van acht innovatieve sessie van ongeveer twee uur met betrokken mensen die zichzelf  (als kunstenaar of geïnteresseerde) intuïtief in beeld, taal, geluid of beweging willen uitdrukken. 

Elke sessie start met een vraag die we meenemen in de geleide meditatie van ongeveer 20 minuten. Vanuit de verstilling – de meditatieve staat – opent zich een veld van inzichten van waaruit we geleidelijk doorvloeien naar creatie. Dit alles ingegeven door de intentie om het nieuwe te ontsluiten. Vervolgens delen we met elkaar wat we ervaren en gecreëerd hebben. Daarna is er tijd voor verwerking en integratie.

Groepsgrootte tot 8 personen.

Ik heb tot nu toe ervaring met sessies met contemplatief schrijven, tekenen en beeld collage maken maar uiteraard zijn andere creatieve impulsen (zingen, dansen etc.) van harte welkom.

Kosten?

Het is aan jou. Geef elk bedrag voor deelname aan een cirkel, of helemaal geen, dat je een gevoel van helderheid, evenwicht en gepastheid geeft, een bedrag dat je dankbaarheid weerspiegelt voor het feit dat we deze cirkels organiseren. Een bedrag waarmee we onze onkosten kunnen dekken voor een tentoonstelling of project

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close