Mapping the future

918b91e2-dc71-4985-bc6b-9ac336da579a

Ik hoor regelmatig om mij heen dat mensen niet alleen ongerust zijn in deze Corona-tijd maar ook genieten van deze andere vrijheid. Het maakt de vraag bij mij en misschien ook bij jou ook los hoe een toekomst na Corona eruit zou kunnen zien? Dit alles met respect voor het gevoel dat we nu ervaren en met een open hart en vizier naar de toekomst?

Ik nodig je uit om deel te nemen aan een serie van vier innovatieve sessie van ongeveer een uur (max 90 minuten) met schrijvers en beeldend kunstenaars. (en mensen die zichzelf graag in beeld of taal uitdrukken)

We beginnen met een geleide meditatie van ongeveer 15 minuten en vanuit deze verstilling – deze meditatieve staat – vloeien we geleidelijk naar creatie. Dit alles ingegeven door de intentie tot verandering en innovatie. Na afloop delen we met elkaar wat we ervaren en geproduceerd hebben.

Groepsgrootte tot 8 personen.

Ik heb tot nu toe ervaring met sessies met contemplatief schrijven, tekenen en beeld collage maken maar uiteraard zijn andere creatieve impulsen (zingen, dansen etc.) van harte welkom.

Er zijn inmiddels drie groepen en de sessies hebben geleid tot het kunstproject Mapping the future waarover hier meer.

Vrijwillige bijdrage. (K.C. Beyen, Amersfoort NL51INGB0000712828)

I hear regularly that people are not only worried in this Corona time but also enjoy this other freedom. It raises the question with me and perhaps also with you what a future after Corona could look like? All this with respect to the feeling we experience now and with an open heart and vision for the future?

I invite you to participate in a series of four innovative sessions of approximately one hour (max 90 minutes) with writers and visual artists. (and people who like to express themselves in images or language)

We start with a guided meditation of about 15 minutes and from this stillness – this meditative state – we gradually flow into creation. All this motivated by the intention to innovate. Afterward we share what we have experienced and produced.

Group size up to 8 people.

So far I have experience with contemplative writing sessions, drawing and collage making but other creative impulses (singing, dancing, etc.) are more than welcome.

There are now three groups and I am open to forming a fourth group.

Free donation (K.C. Beyen, Amersfoort, NL51INGB0000712828)

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close