Offer

nothingchair01kleiner

(English below)

Volgens Ilja Prigogine:
Een systeem, een persoon, familie, samenleving, kan alleen naar een hoger niveau van ontwikkeling en complexiteit transformeren, als er energie van buiten het systeem aan toegevoegd wordt.

In deze vluchtige tijd verlangen we ernaar om het onbekende in onszelf en in ons collectieve leven te ontdekken. Met de juiste ondersteuning kan de intensiteit van uiterlijke omstandigheden dienen als katalysator voor innerlijke groei en realisatie. In zo’n proces zijn we getuige van onszelf en van onze bondgenoten in de groep, in een open, heldere ruimte en navigeren we door hoogte- en dieptepunten. Zo kunnen we leren en worden we door elkaar geïnspireerd.

Ik werk in liefdevolle settings met geleide, transformerende meditaties (lichaamsbewustzijn), het creatieve potentieel van iedereen, de principes van transparent communication (van Thomas Hübl) en een systemische blik.

De cirkels (groepen) die ik organiseer zijn voor diegenen op een spiritueel pad die zich willen openstellen voor innerlijke leiding terwijl we met elkaar door het onontdekte navigeren.

 

According to Ilja Prigogine:
A system, a person, family, society, can only transform to a higher level of development and complexity if energy from outside the system is added to it.

In this volatile time we are longing to discover the unknown in ourselves and in our collective field. With the right support, the intensity of outer circumstances can serve as a catalyst for inner growth and realization. In such a process, we witness ourselves and our allies in the group, in an open, clear space, navigating through highs and lows. In this way we can learn and we are inspired by each other.

I work in loving settings with guided, transformative meditations (body awareness), the creative potential of everyone, the principles of transparent communication (by Thomas Hübl) and a systemic view.

The circles (groups) I organize are for those on a spiritual path who want to open up to inner guidance as we navigate the undiscovered together.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close