Offer

nothingchair01kleiner

(English below)

Ilja Prigogine ontdekte het volgende:
Een systeem, een persoon, familie, samenleving, kan alleen naar een hoger niveau van ontwikkeling en complexiteit transformeren, als er energie van buiten het systeem aan toegevoegd wordt.

Vanuit het perspectief van de getuige en iemand die buiten het systeem staat, werk ik in liefdevolle settings met geleide, transformerende meditaties, de principes van transparent communication (van Thomas Hübl) en systemische opstellingen.

 

Ilja Prigogine discovered the following:
A system, a person, family, society, can only transform to a higher level of development and complexity if energy from outside the system is added to it.

From the perspective of the witness and someone who is outside the system, I work in loving settings with guided, transformative meditations, the principles of transparent communication (by Thomas Hübl) and systemic constellations.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close