re-writing YOU

(English below)Lux achtergrond negatief

Ik begeleid systemische, meditatieve heling sessies. Dit zijn ontdekkingstochten naar je authentieke zelf. Stress en reactieve patronen in jou veroorzaken samensmelting van cellen die terugkomende lichamelijke pijntjes, ziektes, depressies veroorzaken. Of zorgen dat je dissocieert, niet voelt of durft te voelen of je afsluit waardoor je je niet durft te uiten. Deze patronen zijn jouw reactie op gebeurtenissen uit je jeugd of gedrag dat je hebt meegekregen van je (voor)ouders. De oorzaak hoeft geen “grote” gebeurtenis te zijn maar is jouw – destijds begrijpbare – reactie in een onveilige omgeving, op opmerkingen van ouders en opvoeders die je kleineerden (doe niet zo slim, wees een grote vent) of anderszins.

In de sessies gebruik ik geleide meditaties om je lichaam volledig te gaan bewonen, je ademhaling in te zetten om een steeds ruimer fundamenteel bewustzijn te ontwikkelen en om gericht spanningen in je lichaam te gaan loslaten. Je kunt door intentie je vader, je moeder of iets of iemand anders in je eigen lichaam representeren en zo een proces van loslaten en bevrijden in gang zetten.

Lux achtergrond

I guide systemic, meditative, healing sessions – .explorations to your authentic self. Stress and reactive patterns cause a fusion of cells that cause recurring physical aches and pains, illnesses, depression, insensitive parts in your body or paralysis of your voice that prevents you from expressing yourself. They are your solutions to events in your childhood or that you have been inherited through your parents. The cause is not necessary a “big” event but is your clever reaction to an unsafe environment, comments from parents and educators who jeered (don’t be smart, be a big guy/girl). The sessions are based on guided meditations where you inhabit your body fully, deploy your breath to create an expanded awareness. You will touch targeted tensions in your body to invite healing movement. You can physically  represent your father, your mother of something from someone else in your own body and start a process of releasing and liberating.

De foto’s verbeelden het onderscheiden van schaduw en licht in onszelf door het filter van de gebeurtenissen in ons leven. Uiteindelijk is er een geïntegreerd beeld waarin alles mag zijn. (uit mijn serie Gelaagdheid)

 

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close