Workshops

nothingchair01kleiner

We zijn allemaal met creatie bezig. We creëren ons leven, we creëren ons werk, onze plannen en onze toekomst. En sommige mensen doen dit wat letterlijker dan anderen. Voor mijzelf is creëren een manier van leven. Innovatief zijn in beelden, plannen en werken.

Creatie ontstaat als beweging door stilte en ruimte. Het volgt de energie en door de energie vanuit stilte en ruimte te (leren) volgen kun je gericht creëren.

Ik geef verschillende workshops en individuele sessies waarin ik werk met energie, ruimte, stilte en (soms letterlijk) creëren. Je wordt uitgenodigd het dagelijkse tijdelijk te verlaten en de wereld van stilte, invoelen en zintuigen binnen te treden.

We are all busy with creation. We create our lives, we create our work, our plans, and our future. And some people do this more literally than others. For me, creating is a way of life. To be innovative in images, plans, and work.

Creation arises as movement through silence and space. It follows the energy and by (learning to) follow the energy from silence and space you can create focused.

I give various workshops and individual sessions in which I work with energy, space, silence and (sometimes literally) creating. You are invited to temporarily leave the daily and enter the world of silence, sensing, and senses.

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close