the re-written YOU

(English below)Lux achtergrond negatief

Ik begeleid systemische en coachingsprocessen waarbij ik goed luister en de aanwezigheid van een persoon of situatie invoel.  Vaak nodig ik anderen in de groep uit om mee te doen aan dit proces van ontplooing.  Een groepsveld van zorg en mogelijkheid ontwaakt. De aanwezigen zijn stille getuigen door te luisteren of door een bijdrage te leveren met reflecties en inzichten. Deze aanwezigheid – ik ben hier, wij zijn hier, rust en mogelijkheid is hier – creëert ruimte voor ontspanning, fris inzicht en gevoelens van ontdekking. De bijbehorende innerlijke beweging schrijft nieuwe verhalen, herziet zo je neurologische bedrading en brengt nieuwe perspectieven over jezelf en je bedenkingen. Je wereld is opgefrist.

Energie volgt intentie 

Oude verhalen, teugkerende gedachten, (collectieve) overtuigingen, aannames/ideeën, ook niet functionerende organisaties of zelfs een samenleving kun je zien als samengeklonterde en verdichte energie. Lux achtergrond Ze trekken aandacht en hebben zich in het onderbewuste vastgezet. Ze ontstaan en worden in stand gehouden doordat ze je herinneren aan ervaringen in het verleden. Door  gerichte en steeds verdergaande meditatie leren we hoe we de beschikbare en oneindige ruimte kunnen verkennen, hoe we terugkerende gedachten en overtuigingen kunnen zien vanuit een waarnemende positie en transformeren, hoe we nieuwe gedachten en innovatieve visies kunnen creëren.

I guide systemic and processes in which I listen closely and feel the presence of a person or situation. Often, I invite others in the group to join in this process of unfolding care and possibility, either as silent witnesses or by contributing questions and insights. A group field awakens. This presence—I am here, we are here, quiet and possibility are here—creates room for relaxation, fresh insight, for feelings of discovery. The corresponding inner movement rewrites your stories, revises neurological wiring and brings new perspectives from the position of the observer about yourself and your concerns. Your world is freshened.

Lux structuur 22

Life is moving and seeing yourself and the other every moment with a fresh look.

Energy follows intention

Old stories, recurring thoughts, established assumptions or ideas, inherited cultural convictions, also non-functioning organizations or even a society can be seen as clumped and condensed energy. They are stuck as forms in the unconscious. They arise and are sustained because they remind you of memories in the past. Through focused and ever expanding meditation, we learn how to explore the available and infinite space, how to perceive and transform recurring thoughts and beliefs, how to create new thoughts and innovative visions.

De foto’s verbeelden het onderscheiden van schaduw en licht in onszelf door het filter van de gebeurtenissen in ons leven. Uiteindelijk is er een geïntegreerd beeld waarin alles mag zijn. (uit mijn serie Gelaagdheid)
Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close