Deepening self awareness

Herbert Bayer, In Search of Times Past. 1959.

If you see me deeply, it will help me to see myself.

(English below)

Een persoonlijke en universele vraag voor bijna iedereen is: “Hoe kan ik mij in de wereld, in mijn werk, naar mijn klanten, in mijn relaties op een authentieke manier laten zien. Hoe kan ik de ander zien zonder vooringenomen te zijn. En hoe kan ik me vrij voelen in mijn spreken, doen en laten.”

Ik gebruik de four pillars uit The Art of Transparent Communication van Thomas Hüble en systemische opstellingen om een beter begrip te krijgen van aspecten die voor jou spelen. Ik gebruik full body awareness meditaties om de wijsheid van elke cel in je lichaam te gebruiken om gericht je zelfhelende vermogen aan te spreken. We werken in een relationeel veld, waardoor je jezelf kunt spiegelen in en met de ander.

De four pillars van The art of Transparent communication:

  1. de flexibiliteit om in te tunen op gewaarwordingen in je lichaam, je geest en je gevoelens (de 3-sinc)
  2. het vermogen om je te verbinden met je hogere zelf
  3. de capaciteit om je gewaar te zijn van datgene wat er zich in het moment binnen in jezelf en buiten jezelf cq bij de ander afspeelt
  4. jouw staat van belonging en becoming: waarbij belonging betekent hoe we in onszelf rusten en becoming hoe we van hieruit aligned in ons leven kunnen staan

De workshop bestaat steeds uit 4 (on-line) ontmoetingen waarin we ons verdiepen in verschillende onderwerpen zoals de waarnemer in onszelf, bewust sturen van energie, zelfhelende capaciteit en onze muted voice.

Wanneer?  23 september, 7 oktober, 21 oktober en 4 november 2021

Aantal deelnemers  minimaal 4  maximaal 8

Kosten  € 100,- voor 4 bijeenkomsten. Je krijgt van tevoren een factuur.

Aanmelden

Meer informatie over the Art of Transparent Communication

Meer informatie over Meditative Healing Proces

A personal and universal question for almost everyone is: “How can I show myself in an authentic way in the world, in my work, to my clients, in my relationships. How can I see the other person without being biased? And how can I feel free in speaking up, and being. “

I use the four pillars from The Art of Transparent Communication by Thomas Hüble and systemic constellations to get a better understanding of aspects that play for you. I use full body awareness meditations to use the wisdom of every cell in your body to specifically address your self-healing ability. We work in a relational field, so you can mirror yourself in and with the other.

The four pillars of The art of Transparent communication:

  1. the flexibility to tune in to sensations in your body, your mind and your feelings (the 3-sinc)
  2. the ability to connect to your higher self
  3. the capacity to be aware of what is happening within yourself and outside yourself or with others in the moment
  4. your state of belonging and becoming: where belonging means how we rest in ourselves and becoming how we can stand creatively in our lives from here
    More information about the Art of Transparent Communication

The workshop always consists of 4 (on-line) meetings in which we delve into various topics such as the observer in ourselves, consciously directing energy, self-healing capacity and our muted voice.

When?  23 September, 7 October, 21 October en 4 November 2021

Number of participants: minimum 4 maximum 8

Costs: € 100 for 4 meetings. You will receive an invoice in advance.

Sign Up

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close