Constellation in the mind

i-am-an-oracle.jpg

A constellation “in the mind”  is a one-to-one session in which you introduce a life question that we investigate together. Through guided meditation, you start to visualize an imaginary and safe landscape (in the mind) through which I guide you step by step and through which you get a new or different view of your situation.

Een opstelling “in the mind” is een één op één sessie waarbij je een levensvraag inbrengt die we samen onderzoeken. Via een geleide meditatie ga je een imaginair en veilig landschap visualiseren (in the mind) waar ik je stap voor stap doorheen leidt en waardoor je een nieuw of ander zicht op jouw situatie krijgt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close