Eenheid en helen

Over eenheid

Alles is één. Ons lichaam is één. Wij zijn één met de natuur en in en met de wereld. Omdat alles onderdeel is van eenheid, het negatieve en het positive, liefde, geboorte, verval en dood, oorlog en vrede, is de potentie van eenheid altijd aanwezig. We hebben een ruimer bewustzijn nodig om dit te voelen. Als ons lichaam (door voeding, die ons niet voedt) en onze geest (door levenspatronen die ons niet dienen) niet in balans zijn, gaan we onbewust compenseren. Hetzelfde geldt voor de natuur, voor de plantenwereld en voor de dierenwereld. Onbalans is deel van eenheid en zoekt naar een nieuw balans. Pas als we zonder oordeel naar alles kunnen kijken (wat niet accepteren betekent overigens) kunnen we eenheid ervaren.

Als we bewust en in contact zijn met onszelf (en met de wereld om ons heen), zijn we al dan niet met hulp van anderen, in staat om onbalans te ontdekken. We leven in en met ons lichaam en kunnen elk signaal oppikken. Als we ons lichaam bewonen, ervaren we onszelf meer en meer als onverdeeld bewustzijn Het is een subtiele, verenigde basis van bewustzijn, die tegelijkertijd in ons lichaam en onze omgeving doordringt. 

Over helen

Helen betekent heel worden. Trauma – de reactie op een voor ons (als kind) schokkende gebeurtenis – fragmenteert en beperkt onze heelheid. Trauma scheidt ons van ons lichaam, het verstoort een deel van de eenheid van ons lichaam en onze geest en de eenheid van onszelf en in relatie tot de ander. Het beperkt ons vermogen om deze scheiding op te lossen en vormt een drempel om het grote geheel te ervaren. Wanneer we onze heelheid belichamen, manifesteren onze gedachten, emoties, gewaarwordingen en waarnemingen zich als één. Onze zintuigen functioneren als een eenheid, ons gevoel en ons denken is verbonden. Onze acties komen vanuit een enkel punt van begrip, emotie en fysieke sensatie. Zelfs de kleinste beweging met ons hoofd of onze handen draagt ​​de volledige adem van onze menselijke capaciteit.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close