TC Constellations

Ontwerp met boomkopie

A constellation (based on the Art of Transparent Communication) starts with meditation, presencing and sharing. We build a relational field together by listening and tuning in. This opens the field for questions that we investigate in a constellation. 

A systemic constellation is a moving image of people in space (the field) with the aim to get insights and healing. The people represent family members, employees, abstractions or aspects of yourself and are represented by people who make themselves available. It is not your real family or your colleagues and it is not necessary that they are present. These so-called representatives intuitively position themselves and can feel into what is going on in the subconscious. By their place in the space and what they feel, they give a picture of the underlying relationships.

In the constellation we gain insight into a system, company, project or person. We work on establishing a balance through intervention and personal guidance. 

Problems are not unique and often recognizable to more people. For all attendees, these sessions provide insight into their own questions.

In a constellation based on the Art of Transparent Communication, the guidance includes  the emotional world of the client

Reaction of participants:

Thank you, Krijnie for the powerful experience! Rather than seeing it as an either /or focus, I see silence and digesting as necessary to anchor, support and balance leadership, and all the wonderful active resources. I am savoring all the qualities on the list and it is very very rich. I really appreciate your wisdom and guidance.

Thank you for your leadership.

Een opstelling (uitgaande van de Art of Transparent Communication)  begint met een meditatie, presencing en sharing. We bouwen samen een relationeel veld en werken met vragen en situaties die in het moment het meest relevant zijn.

Een systemische opstelling is een bewegend beeld van mensen in de ruimte (het veld) gericht op inzicht krijgen en heling. De mensen vertegenwoordigen familieleden, werknemers, abstracties of aspecten van jezelf en worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Dit zijn niet je echte familieleden of collega`s en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze zogenaamde representanten stellen zich intuïtief op en kunnen invoelen wat er in het onderbewuste speelt. Door hun plek in de ruimte en wat zij voelen geven zij een beeld van de onderliggende verhoudingen. Het onderbewuste wordt op deze manier zichtbaar.

De opstelling geeft inzicht in het systeem en/of het innerlijk van de vraagsteller en is gericht op het herstel van de balans en het (leren) doorvoelen en accepteren van datgene wat zich laat zien. Dit proces ondersteunt je natuurlijke, zelfhelende kracht en te ervaren en hierin te (leren) rusten.

Problemen zijn niet uniek en vaak voor meer mensen herkenbaar. Voor alle aanwezigen geven deze sessies inzicht in eigen vragen.

Bij een opstelling uitgaande van the Art of Transparent Communicatie is de begeleiding meer op de gevoelswereld van de kliënt gericht.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close