Psych-K

Madeleinedubbel

(Nederlands onderaan)

PSYCH-K is a simple and direct way to change beliefs and stress patterns in your subconscious mind. 95% of your functioning is controlled in the subconscious. It is about all automatic physical processes but also about your behavior and habits, both constructive and destructive. Habits (and trauma) are caused by moments of stress.

The general purpose of PsychK is to accelerate personal and universal spiritual evolution by aligning unconscious beliefs with conscious wisdom from spiritual and intellectual traditions.

The practical application of this wisdom in our personal and professional life gives a greater sense of calmness and satisfaction, mentally, emotionally, physically and spiritually.

  • a non-invasive, interactive process of change with a proven record of success for over 25 years!
  • a simple, yet powerful process to change subconscious beliefs that are self-limiting and self-sabotaging
  • a unique blend of various tools for change, some contemporary and some ancient, derived from contemporary neuroscience research, as well as ancient mind/body wisdom
  • a groundbreaking approach to facilitating change at the subconscious level where at least 95% of our consciousness operates
  • a process that transcends the standard methods of visualization, affirmations, will power, and positive thinking especially effective in the areas of behavioral/habit change, wellness and stress reduction

A session lasts 1.5 hours. We look together at what limiting beliefs you would like to tackle. In a session, we can deal with a few obstructive beliefs. We also discuss what you can do yourself afterward. Costs € 200. Series of three sessions € 500.

PSYCH-K is een eenvoudige en directe manier om overtuigingen en stresspatronen in jouw onderbewustzijn te veranderen. In het onderbewuste wordt 95% van het functioneren aangestuurd.  Het gaat niet alleen om alle automatische lichamelijke processen maar ook om je gedrag en gewoontes, zowel constructief als destructief. Gewoontes (en trauma) zijn ontstaan door momenten van stress.

Het algemene doel van PsychK is om de persoonlijke en universele spirituele evolutie te versnellen door onbewuste overtuigingen in overeenstemming te brengen met bewuste wijsheid uit spirituele en intellectuele tradities.

De praktische toepassing van deze wijsheid in ons persoonlijke en professionele leven geeft een groter gevoel van rust en tevredenheid, mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel.

PSYCH-K is:

  • een interactief veranderingsproces met een bewezen staat van dienst voor meer dan 20 jaar!
  • een eenvoudig, maar krachtig proces om beperkende overtuigingen te veranderen die jou saboteren
  • een unieke mix van verschillende tools voor verandering, sommige hedendaags en sommige afgeleid van wetenschappelijk onderzoek in hersendominantietheorie, neurowetenschap, evenals oude geest / lichaamswijsheid
  • een baanbrekende benadering om verandering op het onbewuste niveau te faciliteren, waarbij ten minste 95% van ons bewustzijn werkt
  • een proces dat standaardmethoden zoals visualisatie, affirmaties, wilskracht en positief denken overstijgt, vooral effectief op het gebied van gedrags- / gewoonteverandering, welzijn en stressreductie

Een sessie duurt 1,5 uur. We kijken samen naar wat je zou willen aanpakken. In een sessie kunnen we een paar belemmerende overtuigingen behandelen. We bespreken ook wat je daarna zelf kan doen. Kosten € 200. Serie van drie sessies € 500.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close