the making of

In mijn voorwoord schrijf ik:

nothingchair01kleiner

Kunst is creatie en communicatie. Kunst drukt schoonheid en gevoelens uit in materie. Kunst heeft de kracht om iets over te dragen en de potentie om iets te verwerken. Kunst is gecondenseerde energie en kan bijdragen aan verandering. 

De foto’s en video’s op deze website zijn ontstaan door in te tunen op de inhoudelijke teksten door meditatie. Zo ontstonden beelden en associaties. Soms een naam. Soms een nieuwe manier om eigen werk te visualiseren.

In my preface I write:

Art is creation and communication. Art expresses beauty and feelings in matter. Art has the power to transmit and the potential to process something. Art is condensed energy and can contribute to change.

The photos and videos on this website were created by tuning in to the substantive texts through meditation. This is how images and associations were created. Sometimes a name. Sometimes a new way to visualize your own work.

The Belgian artist Jef Faes makes primal sculptures to house bees – nature creates (a home) in art

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close