the resilient YOU

(English below)

There is no certainty, there is only adventure (Assagioli)

De wereld lijkt zich momenteel voor te bereiden om vanuit chaos, angst en controle een nieuwe beweging te maken. Welke richting we ook heen bewegen, als deze voortkomt uit een groter bewustzijn, uit de balans tussen hart en hoofd, kunnen de magie en liefde terug brengen in ons leven. Om het systeem te transformeren, zullen wij zelf deze transformatie moeten belichamen.

We kunnen oefenen om bewuste deelnemers van deze tijd van transitie te worden. Waarin we ons veilig durven te voelen bij niet-weten, verschil van mening en polariteit en de greep op onszelf als deel van het geheel durven los te laten. Dingen die volgens mij in dit proces van belang zijn is leren authentiek en in verbinding te zijn, praten vanuit de ruimte van ons hart, vertrouwen op ons innerlijke weten, inspiratie vinden bij voorouderlijke bronnen, vertrouwen op de wijsheid van de natuur, onze plek kennen in de cirkel van leven en aarde, gecentreerd/gebalanceerd in relatie zijn met onszelf en anderen.

Ik organiseer live cirkels waarin we oefenen om volwaardige deelnemers te worden van deze tijd van transitie. In de cirkels werken we met de zelfhelende capaciteiten van ons lichaam en ons vermogen om fundamenteel bewust te zijn

Meer informatie

Door meditatie en ademhalingsoefeningen kunnen we ons zenuwstelsel blijvend en steeds weer deactiveren, en leren reguleren. In contact met anderen kunnen we leren hoe het is om een nieuwe veilige bedding te voelen. Door samen te mediteren, ontstaat er een intelligent, energetisch veld dat co-regulerend werkt. We leren als het ware hoe we in kalme meertjes en woeste zeeën kunnen zwemmen.

Dit filmpje maakt in 8 minuten duidelijk hoe ons zenuwstelsel functioneert.

lagen installatie

In times of crisis, we are thrown into a river and the current flows strong around us. Good chance our feet don’t touch ground. We are uncertain, swept away. Uncertainty in any area (health, money, family, relationship, etc.) is one of the biggest triggers to evoke fear. These are almost always old fears from our youth or from our (ancestor) parents.

Anxiety activates our nervous system and in many cases, when we were young, we did not find the safety to calm and process (deactivate) these strong feelings. That is why our brains often work overtime or we have strong physical reactions. In a constellation we can look at the source of these disturbing feelings. The realization that it is about inherited feelings or about an intelligent solution that we came up with when we were young, gives space and direction. We learn to look at ourselves from the position of the observer (the higher self).

Our body is resilient. If we have a healthy body, our wounds heal quickly. Care for our body, sufficient exercise and good nutrition are essential. We can also work on a healthy nervous system. Feeling what activates us, recognizing the source, no judging and step by step identifying ourselves less and less with the negative feeling creates a growing capacity to deactivate our nervous system.

Through meditation and breathing exercises, we can permanently and constantly deactivate our nervous system and learn to regulate it. In contact with others we can learn what it is like to feel safety. Meditating together creates an intelligent, energetic field that has a co-regulating effect. We learn, as it were, how to swim in calm lakes and raging seas.

This video makes clear how our nervous system functions.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close