The sacred

Een ontdekkingstocht naar puurheid, het onschuldige, de stilte, liefde, schoonheid, onze staat van zijn, onze capaciteit om getuige te zijn van ons zelf in relatie tot onze omgeving.

Acht sessies (en een introductiesessie) met een krachtige vorm van lichaamsgericht meditatie die de poort opent tot een dieper fundamenteel bewustzijn. De diepte hangt af van je bereidheid om je oordeel te laten vallen, nieuwsgierig te zijn en het onbekende binnen te gaan. Meditatieve vragen geven richting en maken je ontvankelijk voor intuïtieve inzichten die je op jouw manier verwerkt in beeld, taal, beweging of muziek. Vervolgens laat je jouw beeld, tekst, dans of lied aan de anderen zien of horen. Dit draagt bij aan je eigen proces en dat van de anderen. We groeien en bloeien in een veilige en inspirerende omgeving.

Regelmatig gebruikt, vergroten deze sessies je vermogen om toegang te krijgen tot een diepere bron van wijsheid en helderheid, waardoor de greep van je kritische geest losser wordt, zodat expressie vrij kan stromen, wat een van de ultieme vruchten van meditatie is.

Volgende serie start half januari 2022.

Kosten

Ik wil het voor iedereen mogelijk maken om mijn workshops te volgen. Daarom werk ik op basis van donatie. Voel zelf in wat je voor een workshop over hebt. Als je geen geld hebt, kan je ook meedoen.

A. donatie van € 45 (€ 5 per sessie)

B. donatie van € 90 (€ 10 per sessie)

C. donatie van € 225 (€ 25 per sessie)

D. € 0

Aanmelden: krijnie@krijniebeyen.nl

An exploration to purity, the innocent, the silence, love, beauty, our state of being, our capacity to witness ourselves in relation to our environment.

Eight sessions (and an introductory session) of body-centered meditation are the gateways to deeper exposure. The depth depends on your willingness to let go of your judgment, cultivate your curiousity, and open up for the unknown. Meditative questions are giving you direction for intuitive insights which you express in the way that feels closest to you: image, language, movement music. Thereafter you share your image, text, dance or song with the others. This contributes to your own process and that of eachother. We grow and blossom in a safe and inspiring environment.

Used regularly it allows expression to flow freely, which is one of the ultimate fruits of meditation.

From Thursday morning 2 September 09.30 – 11 am – every two weeks – online.

Next circle starts mid-November 2021

Costs

I would like to make it possible for everyone to join my circles. That is why I work on the basis of donation. You can decide for yourself what you are willing to pay for a workshop. If you don’t have any money, you can also participate.

A. donation of €45 (€5 per session)

B. donation of €90 (€10 per session)

C. donation of €225 (€25 per session)

D. € 0

Sign up: krijnie@krijniebeyen.nl

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close