Transparent communication

GirlMultiMirror

The Art of Transparent Communication is een methode, ontwikkeld door de moderne mysticus Thomas Hüble, om meer zelfinzicht te krijgen, voorbij te gaan aan belemmerende overtuigingen en met de mensen in je omgeving elke keer weer en opnieuw in relatie te gaan. TC gaat uit van stillness en movement. Door meer Stillness (ruimte in jezelf) kan je beter naar de Movement kijken. Movement is eigenlijk alles wat zich in jou op fysiek, mentaal en gevoelsniveau beweegt. Je oefent als het ware om getuige van jezelf en van je eigen proces te zijn.

Je bent niet je lichaam, je hebt een lichaam. Je bent niet je geest, je hebt een geest, je bent niet je gevoelens en emoties, je hebt gevoelens en emoties.

TC is in zekere zin de kunst van contemplatieve communicatie, waarin je op den duur niet reageert op situaties maar vanuit bewust zijn een antwoord geeft. Je bent helder en meer aanwezig. Je kunt jezelf naar een positie verplaatsen, die naar het lijkt buiten jezelf ligt. Vanuit deze positie kun je vrij en onafhankelijk naar jezelf kijken en getuige zijn van jezelf. Je bent niet verstrikt met je eigen gedrag en overlevingsmechanismes. Je kijkt met liefde en onvoorwaardelijk naar het hele plaatje van jezelf (en van anderen) inclusief alle negatieve en positieve kanten.

In een gezond emotioneel leven kun je tegelijkertijd open zijn, kwetsbaar, emotioneel verbonden met je leven en hiervan getuige zijn. Hoe authentieker je kunt zijn en hoe meer je in jezelf kunt rusten, hoe groter je relationele capaciteiten en intimiteit met het leven is. Je manier waarop je je met anderen verhoudt zal veranderen en ook hoe je naar de cultuur waarin je woont, kijkt. Het helpt je om deze te omarmen en te transcenderen.

TC gaat uit van de onvoorwaardelijke acceptatie en leven vanuit liefde. Dit creëert een (hernieuwde) basis van een diep en noodzakelijk vertrouwen en veiligheid. Vanuit deze veiligheid en vanuit jouw essentie (je ziel) ga je met jezelf, de ander en het leven in verbinding. Dat betekent niet dat al je gewoontes er niet meer zijn, je kijkt er met andere ogen naar en hebt elk moment de keuze.

TC werkt vanuit een viertal basis uitgangspunten, die je door meditatietechnieken, presencing en sharing kunt trainen en beoefenen. Thomas Hüble noemt dit the four pillars.

  1. de flexibiliteit om in te tunen op gewaarwordingen in je lichaam, je geest en je gevoelens (de 3-sinc)
  2. het vermogen om je te verbinden met je hogere zelf
  3. de capaciteit om je gewaar te zijn van datgene wat er zich in het moment binnen in jezelf en buiten jezelf cq bij de ander afspeelt
  4. jouw staat van belonging en becoming: waarbij belonging betekent hoe je in jezelf hebt leren rusten en becoming hoe je van hieruit creatief in je leven kunt staan
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close